Dagens forelesning i digital markedsføring var satt opp for Thomas Moen og Christoffer Bertilsson til å holde foredrag for oss. Det har vært veldig lærerikt og jeg ønsker derfor å dele med dere om noe av det som ble sagt under foredragene.

Thomas Moen – 3 Stegs formel for suksess på nett.

Etter foredraget til Thomas Moen ble jeg imponert over hvor kortfattet og «enkelt» Moen har opparbeidet en strategi, som har gitt målbare resultater for markedsføring på nett. Det ligger selvsagt mye arbeid bak dette og det er 3 steg som må gjennomføres med nøysomhet og tålmodighet. Mange bedrifter markedsfører nok med et håp om at resultatet vil komme de til gode, men Moen har gitt oss noen ideer fra hope-marketing til det foretrukne; trust marketing.

«Hva er poenget med markedsføring? – Redusere kostnadene av et salg.»

Jab Jab metoden

Men før du i det hele tatt kan tenke på reduserte kostnader av et salg, er du nødt for å bygge opp relasjoner stappfull av tillit. Du må altså tilføre mer verdi enn det produktet eller tjenesten er verdt.

Salgstrakten

Trakt for å sile ut kjedelige kunder til å bli en god kunde. Salgstrakten er altså en strategi bestående av 5 nivåer for å strukturere Jab Jab metoden. Trakten tilrettelegger for å måle effekter, optimalisere og gjøre endringene for hvor kundene faller ut i trakten

Plattformen

Det nytter riktignok ikke bare å ha en velfungerende strategi uten kunder til å sluse gjennom prosessen. Nøkkelen til suksessen ble å føre trakten inn i Facebooks annonseplattform for å hente inn de riktige kundene. Det er her Moen har brukt en kombinasjon med fokus på gi verdi til kundene med forklarende innhold, utsiling, nytt innhold og så videre, for til slutt å sitte igjen med de gode kundene fra traktens ende.

Christoffer Bertilsson – Hvordan få maksimalt utbytte av LinkedIn.

Christoffer Bertilsson altså «Mr. LinkedIn» var vår andre foredragsholder med fokus på LinkedIn. Plattformen er faktisk per i dag det mest troverdige sosiale mediet og er i stor vekst. Som jeg selv kunne kjenne meg igjen i under foredraget, er det faktisk hele 90-95% som ikke har en klar plan for hvordan strategisk bruke LinkedIn. Men her er noen tips:

Ditt fokus

Du må legge en plan for hva som er ditt mål med LinkedIn basert på din nåsituasjon, enten det er å skaffe en ny jobb eller etablere et nettverk innenfor et bestemt segment.

Din LinkedIn profil

Bygg profilen din opp med hensikt til å forklare hva du kan tilby. Valg av bilde, overskrift og oppsummering er alle viktige for at du skal bli lagt merke til i mengden.

Finn de rette menneskene

Mange er nok ikke klar over hvor mye du faktisk kan filtrere for å nettopp finne de rette personene for deg. Du gjør det enkelt via søkefeltet, men før du skriver, trykker du på mikroskopet deretter «alle filtre».

Knytt kontakt med dem

Mange tar feil om LinkedIn og sammenligner ofte det med andre sosiale medier og deres «normer» for å knytte kontakt med andre mennesker. LinkedIn er ment for at du skal nettopp ta kontakt med andre du aldri har snakket med før. Det som er viktig er at du tenker gjennom ikke bare hva personen kan gi deg av verdi, men at det er en gjensidighet.

Del dette:

Legg igjen en kommentar